Som administratör kan du tilldela dina medarbetare olika roller i Smart Portal. Genom att gå in under Kontoinställningar > Användarroller kan du lägga till eller ta bort behörigheter för användare genom att ge dem olika roller.

En genomgång av användarrollerna

Företagsägare

En användare med denna roll har kontroll över alla företagets tillgångar: de kan köpa och administrera all hårdvara, och hantera alla anställda och deras info. De kan även dela ut rättigheter till andra. Det här är den högsta nivån av tillgång till företagets portal, och alla rättigheter som ingår hos Teamledare och Inköpschef finns också hos en Företagsägare.

Teamledare

En teamledare har möjlighet att hantera allt som rör företagets anställda: de kan lägga till, bjuda in, och offboarda anställda. De kan även hantera team i ett företag och tilldela anställda dit. En teamledare har däremot inte behörighet att köpa in ny hårdvara till företaget.

Inköpschef

Inköpschefer kan administrera företagets tillgångar men inte dess anställda. Som inköpschef kan man köpa in och tilldela ny hårdvara, och godkänna anställdas förfrågningar, men man har inte möjlighet att administrera team eller bjuda in nya anställda.