I Smart Portal finns möjligheten för Administratörer att ange en eller flera Firmatecknare - det vill säga den eller de personer i företaget som skriver på avtal och kontrakt.

För att ställa in en eller flera personer som Firmatecknare i ditt företag, behöver du först och främst klicka på menyn uppe i högra hörnet när du är inloggad i Smart Portal. Välj sedan “Kontoinställningar” och därefter Firmatecknare. I från detta läge kan du ange en eller flera personer som Firmatecknare.

Om företaget i stället har en fullmaktsinnehavare som agerar Firmatecknare så kan dessa anges här på samma vis.

För att ange en person som Firmatecknare behöver personen ha sitt namn, sin e-postadress och telefonnummer registrerade i Smart Portal. Om denna information saknas på personen så kommer det upp komma upp felmeddelande om att informationen behöver kompletteras. För att det ska vara möjligt att ange personen i fråga som Firmatecknare behövs alltså informationen fyllas i först.