Efter att ha visat hur du som administratör kan köpa i Butiken å din organisations vägnar, vill vi nu introducera dig till hur du kan öppna upp Smart Portal för dina anställda. Genom att bjuda in dina anställda till Smart Portal så har de möjlighet att göra förfrågningar när de behöver nya eller uppdaterade arbetsverktyg. Som administratör har du kvar kontrollen då du har möjlighet att godkänna eller neka deras förfrågningar.

Med Budgetar kan du sätta gränser för vilka kostnader som företaget står för, med möjlighet att göra löneavdrag om en anställd väljer att överstiga sin budget - exempelvis för att få en telefon med en bättre kamera som hen kan använda på fritiden.

När en nyanställd ska börja på företaget kan du tilldela personen ett startpaket med produkter som den anställda kan välja bland. Den anställda får produkterna levererade till kontoret eller sitt hem inför första dagen på nya jobbet.