Med ditt företags utrustning i Smart Portal får du som administratör ökad kontroll och sparar tid. Funktionen presenterar företagets utrustning ur fem perspektiv:

Översikt ger dig information om antalet enheter i företaget, enheter utan ägare, enheter per anställd, månatlig kostnad och fördelning mellan modeller:

Detaljerad statistik ger dig möjligheten att se registreringar över tid samt månadskostnader för utvalda produktkategorier, såsom telefoner, datorer och mjukvara:

Anställda ger information om enheter som används av respektive anställd på företaget:

Utrymmen ger information om enheter som används i respektive utrymme på företaget, exempelvis konferensrum eller receptionen:

Utrustning ger information om alla enheter i företaget, inklusive vem utrustningen tillhör, förnyelsedatum och kategori:

Ytterligare information om varje enhet går att finna inne på enhetens detaljvy: