Albert Norelius

Om Smart Portal

Smart Portal hjälper dig att automatisera inköp, livscykelhantering och support av ditt företags hårdvara och mjukvara.

Asset Management

Med ditt företags utrustning i Smart Portal får du som administratör ökad kontroll och sparar tid.

Butik

Butiken är den personliga butiken för ditt företag. Genom att köpa all hårdvara och mjukvara från samma plattform får du en oöverträffad översikt över ditt företags IT-utrustning och -utgifter.

Anställda

Genom att bjuda in dina anställda till Smart Portal så har de möjlighet att göra förfrågningar när de behöver nya eller uppdaterade arbetsverktyg. Som administratör har du kvar kontrollen då du har möjlighet att godkänna eller neka deras förfrågningar.