Johan Halse

HR-integration

Vi kommer inom kort att lansera vår första integration med

Attestering

Bättre attesteringsflöden: det skall vara möjligt för t ex lokala

Nyheter 2020-11-06

Nu går det att erbjuda paket i Smart Portal! Kontakta

Att köpa paket

Paket är en attraktiv lösning för att t ex erbjuda
Du är nu medlem i Smart Portal.
Klart! Du är nu medlem och har access till allt.