Som anställd får du vanligtvis ett erbjudande om att välja hårdvara redan när du börjar på företaget. Du kan också när som helst efterfråga en ny hårdvaruenhet genom att gå in i butiken och utforska de produkter som finns tillgängliga.

När du är i butiken kan du gå vidare till detaljsvyn av produkter och göra en förfrågan på ny hårdvara på produktsidan. En förfrågan skickas då till din ansvarige chef som godkänner eller nekar inköpet. Notera att månadskostnaden för den begärda enheten kan ligga utanför din tilldelade budget vilket då resulterar i ett löneavdrag på summan som överstiger budget. Om du har frågor om din budget eller hårdvara kan du kontakta din chef eller vår support.