Som anställd kan får du vanligtvis ett erbjudande om att välja hårdvara när du börjar på företaget. Du kan dock när som helst efterfråga en ny hårdvaruenhet genom att gå in i butiken och utforska de produkter som finns tillgängliga.

I butiken kan du gå vidare till detaljvyn av produkter och begära ny hårdvara på produktsidan. En förfrågan skickas då till din ansvarige chef som godkänner eller nekar inköpet. Notera att månadskostnaden för den begärda enheten kan ligga utanför din tilldelade budget och resulterar då i ett löneavdrag på summan som överstiger budget. Om du har frågor om din budget eller hårdvara kan du kontakta din chef eller vår support.