Under ditt företags inställningar finns en kryssbox med texten "Dölj företagets tillgångar för anställda", ikryssad från början.

Om du kryssar ur boxen kommer inloggade anställda att kunna se företagets medarbetare och enheter. De har inte rättigheter att ändra, ta bort, eller lägga till någonting men får större insyn i företaget.