Vad är DLL Entré?

 • Entré är De Lange Lagen finans grafiska användargränssnitt för leasing-affärer, inklusive ramavtal, avtal, kreditkontroller och leveransgodkännanden. Den viktigaste funktionaliteten finns integrerad i SmartPortal genom API-koppling, men det finns vissa anledningar att ändå översiktligt bekanta sig med Entré.

Hur kommer jag in i DLL Entré?

 • Du loggar in i DLL Entré via denna länk. Inloggningsuppgifter skickas av DLL till mejladressen som ni har registrerat när kontot skapades av er organisation. Klicka på 'Glömt ditt lösenord?' om ni redan mottagit inloggningsuppgifter men glömt bort lösenordet.

Vilka funktioner har jag tillgång till vid inloggat läge?

På startsidan har du möjlighet att göra följande:

 • Skapa en ny affärsprocess och ta fram ett avtal
 • Skapa ett tillägg till befintligt avtal
 • Se alla dina pågående affärer
 • Söka information om befintliga avtal
 • Ändra dina kontaktuppgifter samt lösenord
 • Hjälpavsnitt där du kan få ytterligare förklaringar till funktioner i Entré
 • Om du har tillgång till olika säljbolag kan du välja mellan dessa här.
 • Söka på ett avtalsnummer för en kalkyl (detta är möjligt tills det att avtalet är startat)
 • Snabbåtkomst för dina pågående affärer  
 • Logga ut

Vad är Affärslistan?

I Affärslistan hittar du alla dina påbörjade affärer och du kan välja att filtrera dessa efter status. Om ditt Entré konto har chefsbehörighet har du även befogenhet att flytta affärer mellan olika säljare. Detta gör du genom att markera avtalet du vill flytta, välj den nya säljaren i rull-listen och klicka på ”Distribuera affärer till säljare”.

När ett avtal sedan startats så flyttas den efter en månad över till befintliga avtal.

Vad kan jag se i fliken Befintliga avtal?

Under fliken Befintliga avtal hittar du alla dina aktiva avtal, (om du har chefsbehörighet kommer du åt samtliga avtal i på din avdelning och kan även flytta avtal mellan säljare). I sökfältet kan du ange den information du har så hittar Entré alla matchande avtal

Du har även möjlighet att söka på alla avtal som löper ut inom 3 - 12 månader eller mellan olika tidsperioder. Listan som presenteras går även att exportera till Excel för vidare bearbetning.

Vad menas med Kalkyl?

 • Kalkylen består av olika objektfält/kategorier där du beroende på vad som skall finansieras fyller i utrustningen i respektive kategori. Entré gör beräkningar per kategori och det är därför viktigt att kalkylen fylls i korrekt. Kalkylen ligger till grund för det kreditgodkännande som DLL lämnar och ett felaktig underlag eller utelämnad information kan resultera i att avtalet ej kommer att accepteras.

Kan man skapa ett avtal utan att lägga till försäkring?

 • All finansierad hårdvara måste inkludera försäkring. Ni har möjlighet att lägga till DLLs egna försäkring, AppleCare+ eller egen försäkring som är kopplat till företaget. Väljer man egen företagsförsäkring så måste ett försäkringscertifikat/intyg skickas från försäkringsbolaget per post eller via mejl till DLL. Finansieringsbolaget vill förtydliga att när man som kund väl har gjort ett aktivt val gällande försäkringen så kan man inte ångra sig längre fram.

Vad händer om krediten inte godkänns?

 • DLL genomför en manuell hantering och återkommer inom 12h med ytterligare besked. Ni har möjlighet att komplettera en kreditbedömning med dokument som styrker på kreditvärdigheten.
 • Viktigt att tänka på: fyller du inte i informationen direkt och skickar, kan kreditbedömaren handlägga ärendet utan att ha fått din kompletterande information.
 • Under fliken kreditbeslut presenteras resultatet efter att ärendet är sänt för kreditbedömning.

Vad kan jag se i hyressammanställningen?

 • Summa kapitalvärde = Totalt belopp att fakturera DLL (avtalets värde).
 • Summa månadsavgifter = Servicefloat per månad
 • Ackumulerad summa månadsavgifter-avgifter = Total serviceintäkt för hela avtalstiden.
 • Hyra per månad = Kundens månadshyra som presenteras i avtalet.
 • Försäkringsavgift = Försäkring för finansierad hårdvara som tillkommer utöver hyran.
 • Förlängningshyra = Avgift som faktureras kund efter avtalstiden om avtalet ej sägs upp.
 • Räntebas (STIBOR) =  Vid rörlig ränta, den stibor som är aktuell vid skapande av avtal.

Vart kan jag se om ett avtal blivit signerat?

Status om ett Avtal eller leveransgodkännande som blivit signerat hittar du i avtalet under "e-signatur", alla pågående avtal ser du under Mina pågående affärer. Mina pågående affärer. Du kan nu välja att skriva ut avtalen för signering alternativt skicka dessa direkt till kunden för E-signering. Avtal skickas alltid ut för signering till behörig firmatecknare.

Vad menas med Formaliakontroll?

 • På Kontroll kan du se när avtalet undertecknades eller om någon avtalshandling saknas så att affären inte kan formalia-godkännas.

Hur gör jag tillval till valt avtal?

 • Funktionen Skapa tillägg ger dig möjlighet att skapa tillägg till redan befintliga avtal. Välj mellan att skriva in avtalsnummer, organisationsnummer eller kundnamn. Tryck därefter [SÖK]. Avtal som hittas visas.

  Markera avtalsnumret som du vill göra tillägg till, fyll i beräknat leveransdatum och tryck därefter [SKAPA TILLÄGG].


Hur registrerar jag en betalningsfaktura via e-post istället för post?

 • Registrering i e-fakturering är snabbt och enkelt. Kontakta stockholm@dllgroup.com för att genomföra ändringen.

Har jag möjlighet att få en samlingsfaktura som inkluderar flera avtal?

 • Ja, DLL Finans erbjuder samlingsfaktura om så önskas. I detta fall så måste ni skicka ett mejl till stockholm@dllgroup.com och ange vilka avtal ni önskar få samlingsfaktura för. Ni har även möjlighet att ringa DLL på 08-781 062.

Kan jag redigera kalkylen på ett aktivt avtal?

 • Ja, du har möjlighet att redigera ett aktivt avtal. Efter att du redigerat så kommer DLL genomföra en ny kreditbedömning. Därefter måste avtalet skickas ut på nytt för signering.


Kan jag ändra min fysiska adress och faktureringsadress för ett specifikt avtal vid inloggat läge?

 • Ja. Logga in för att se din fysiska adress och faktureringsadress för dina avtal.

Vad är ITAD?

 • IT Asset Disposition (ITAD) är en komplett end of lease-lösning som säkerställer en effektiv och säker retur av din leasade utrustning efter avtalstiden. Betalning för vald ITAD-service är inkluderat i avtalets hyra.

Hur sammanställs en fakturaspecifikation på ett aktivt avtal?

 • De sex första ifyllda raderna i kalkylen är fakturaspecifikation. Du har här möjlighet att ändra dessa om kunden har andra önskemål. Observera att det finns plats för max 43 tecken per rad. Du kan exempelvis välja att lägga till namn på användare i textfältet.

Hur registreras en fullmakt via DLL?

 • DLL har möjlighet att registrera en fullmakt om så önskas. Uppgifter om fullmaktstagare och fullmaktsgivare samt uppgifter om bolaget måste skickas in till stockholm@dllgroup.com. När väl uppgifterna har registrerats så skickar DLL  ut fullmakten för signering till fullmaktsgivaren. En signerad ansökan skickas alltid in i fysiskt form till DLL via post.

Vad innebär ett ramavtal?

 • I ett ramavtal kommer man överens om en kreditlimit som man kan handla för över en längre tid utan att behöva signera avtal för enskilda köp.
 • Det sker månadsvisa avrop och då startas avtalen upp varje månad. Ramavtal är ett stort avtal som inkluderar många olika delstater.
 • Signering av ramavtal sker en gång och därefter kan man handla i 6 månader framåt. Det sker löpande kreditkoll från DLL (månadsvis) och överenskommet belopp får inte understiga en viss summa per ramavtal.

Kan man kombinera mjukvara och hårdvara i samma avtal?

 • Ja, DLL har olika kategorier på produkter som man kan inkludera i ett finansieringsavtal. Man har möjlighet att inkludera; Hårdvara, mjukvara, engångsavgifter (tillbehör), licenser- och servicetjänster.

Kan man avbryta ett aktivt avtal?

 • Ja, kunden meddelar leverantören att ett finansieringsavtal ska avbrytas. Detta måste registreras via eol@dllgroup.com som inom 12 timmar återkommer med en specifikation. Om ni väljer att avbryta avtalet efter X månader så återstår det X månader att betala. Kunden måste då betala kvarvarande hyror. Utöver detta så tillkommer även en brytkostnad (administrativ avgift) - ett belopp som DLL presenterar när ett avtal ska avbrytas. En slutfaktura skickas av DLL till slutkunden när båda parter har godkänt brytkostnaden. I SmartPortal kan du se kostnaden för att bryta ett avtal.

Går det att redigera en kalkyl / version?

 • Det går inte att redigera en kalkyl / version efter det att du har kreditbedömt den eller skrivit ut ett avtal. I detta fall finns enbart alternativet "ny version" då DLL måste genomföra en ny kreditbedömning för varje version.

Bra att veta!

 • Ett Leveransgodkännande skickas ut i samband med att ett avtal har signerats.
 • DLL skickar ut en påminnelse för signering av Leveransgodkännande var sjunde dag.
 • Om ett Leveransgodkännande inte har signerats efter 5 påminnelser så måste kunden skriva ut dokumentet och skicka det via post till DLLs huvudkontor på Birger Jarlsgatan.
 • Den valda räntan i ett avtal är giltig i 90 dagar, därefter genomför en kreditbedömning för att säkerställa att kunden uppfyller alla krav för finansiering.
 • Serienummer på all hårdvara som har inkluderats i ett specifikt avtal måste skickas med i samband med faktureringen.

Min fråga besvarades inte i denna FAQ-listan. Vad gör jag?

 • Kontakta Universal Avenue genom att klicka här. Du kan även ringa oss på 08-580 974 40.