Att finansiera eller leasa hårdvara innebär att ditt företag hyr utrustning till en konkurrenskraftig månadskostnad. Under avtalsperioden kan de leasade enheterna användas precis som vanligt, och när avtalsperioden är slut skickar ditt företag bara tillbaka dem.

Att leasa hårdvara är ett bra sätt att hålla  kostnader nere och samtidigt få tag på de senaste modellerna av till exempel datorer, mobiler och surfplattor. I samband med att du lämnar tillbaka enheterna som företaget har leasat får ditt företag ett erbjudande om nya enheter. På så vis står ni aldrig utan era viktigaste arbetsredskap.

För att kunna leasa hårdvara krävs en kreditcheck, denna utförs i och med att ni lägger ert första köp i Smart Portal.

Kontraktslängd

När du leasar hårdvara genom Smart Portal har du möjlighet att välja olika kontraktslängd. I vanliga fall erbjuds 24 månader eller 36 månader som leasingperiod.

Kostnaden för leasingen kan variera i relation till hur lång leasingperioden är. 36 månader har traditionellt sett en lägre prisnivå medan 24 månader gör byten och uppgraderingar mer flexibelt.


Vid avslutat kontrakt

När kontraktet går ut är det dags att skicka tillbaka enheten till er finansieringspartner.

Förtida avslut

Det är till mångt och mycket upp till er själva att bestämma hur ni ska lägga upp det. Vi har lagt upp ett par exempel på hur man kan gå tillväga i vår guide om att säga upp leasingavtal.