Försäkring är ett krav för all leasad hårdvara med ett restvärde. (Här kan du läsa mer om leasing). Det finns vanligtvis några olika val som du kan göra för att välja den försäkring som passar just ditt företag. Nedan presenterar vi vilka alternativ som i nuläget finns, men var medveten om att alla alternativ kanske inte är valbara för just ditt företag.

Välj försäkring

Som tidigare nämnt måste du välja till en försäkring för att kunna leasa hårdvara i Smart Portal. Leasade produkter kan försäkras antingen genom finansbolaget DLL, AppleCare+ eller via ditt företags egen försäkring.

Försäkring från DLL

Försäkring hos DLL ligger alltid som standard på ett företag. Det innebär att försäkringen från DLL automatiskt läggs till om du inte har gjort ett aktivt försäkringsval. Detta betyder att om en användare lägger en order i din portal så kommer försäkringen från DLL automatiskt läggas till.

AppleCare+

Ifall din Smart Portal-leverantör erbjuder AppleCare+ så kan du välja det som din standardförsäkring när dina anställda handlar i Smart Portal, i stället för att använda DLL:s försäkring.

Alla Smart Portal-leverantörerna kan inte sälja AppleCare+ som försäkring - i dessa fall kommer inte AppleCare+ synas som ett alternativ i listan när du ska ställa in din standardförsäkring. Detta beror på att AppleCare+ endast syns som alternativ i Smart Portal ifall din Smart Portal-leverantör erbjuder detta som alternativ.

Egen försäkring

Ditt företag kan även använda företagets egen försäkring på leasade produkter. Ifall ditt företag redan har en försäkring som ska omfatta produkter som leasas i Smart Portal, samt att ni har en överenskommelse på plats om detta med DLL, så välj alternativet "Egen försäkring enligt överenskommelse med DLL".

Om ditt företag redan har en försäkring som ska omfatta produkter som leasas i Smart Portal, men ni saknar överenskommelse för detta med DLL så kontakta er Smart Portal-leverantör och för att få information om ni går tillväga för att ditt företag ska kunna använda en egen försäkring. Som del av den processen kan DLL begära att ditt företag skickar försäkringsintyg och försäkringsbekräftelse till dem. När DLL sedan har godkänt detta så kommer de inte längre applicera sin egen försäkring på produkter som ni leasar i ditt företag.

Övrigt om försäkringar

Fråga en administratör på ditt företag om du vill veta vilken försäkring som automatiskt appliceras på de produkter ni leasar genom Smart Portal.

Om ditt företag inte har gjort ett försäkringsval

Om ditt företag inte har gjort ett aktivt försäkringsval i Smart Portal så appliceras DLL:s försäkring automatiskt som standardförsäkring*.

Om ditt företag har gjort ett försäkringsval

Om ditt företag har gjort ett aktivt försäkringsval i Smart Portal så appliceras det valet på alla leasingavtal där den är applicerbar** ***.

Försäkringskostnad

Försäkringskostnaden är inte inkluderad i priset som visas i Smart Portal.

*undantaget i de fall ditt företag har ett avtal med finansbolaget (DLL) om att ditt företag har en egen försäkring som ska täcka produkter företaget leasar genom Smart Portal

**undantaget är produkter för vilka du inkluderat en försäkring i varukorgen. För dessa produkter appliceras försäkringen du lagt i varukorgen

***undantaget är produkter där försäkringsavtalet inte är applicerbart (exempelvis försäkringen AppleCare+ och en produkt som inte är Apple). För dessa produkter appliceras finansbolagets (DLL) försäkring.