Skulle en anställd avsluta sin anställning i förtid (det vill säga innan kontraktsperioden har löpt ut) så är det upp till er hur ni vill gå tillväga. Nedan har vi tagit upp två olika scenarion och hur ni skulle kunna gå tillväga för att hantera dem. Betrakta förslagen nedan som enbart exempel- det är som sagt upp till er att skapa en process som fungerar för just er.

Säga upp produkt utan löneavdrag

I det fall produkten faller inom ramen av policy (budget) kan bolaget tilldela produkten till en annan anställd alternativt avbryta kontraktet i förtid.

Om ni vill avbryta kontraktet i förtid så uppstår en ”break fee” för förtida inlösen och en skuld för kvarvarande hyresperiod. Denna kostnad bör rimligtvis bäras av bolaget då utrustningen, utifrån policy, kan anses vara väsentlig för att den anställde ska kunna utföra sitt jobb och bör därför inte belasta den anställde som slutar sin tjänst (se avsnitt Om löneavdrag – Förmånsbeskattning).

Säga upp produkt med löneavdrag

I fallet då en produkt överskrider policynivån och den anställde betalar en del genom löneavdrag så finns två alternativ:

  1. Bolaget tar hela kostnaden för förtidsinlösen (”break fee” och kvarvarande hyra), inklusive den del som skulle ha betalats av den anställde
  2. Bolaget tar kostnaden för förtidsinlösen (”break fee” och kvarvarande hyra) enbart upp till policynivå. Kvarvarande hyreskostnad som skulle ha betalats av den anställdedras av på slutlönen som en engångssumma. Om detta alternativ är att föredra bör bolaget tydligt informera sina anställda i förväg om att en eventuell skuld kan uppstå ifall anställningen avslutas innan kontraktsperioden har löpt ut. Här bör bolaget också ta ställning till vilket förfarande som följs utifrån om anställningens upphörande är initierat av den anställda eller av bolaget.