Paket används för att erbjuda flera produkter till anställda på ett strukturerat och smidigt sätt. När en person börjar på företaget kan du välja att tilldela dem ett paket med produkter de får välja bland.

Dessa hanteras från vyn för paket. I överblicken kan du hantera existerande paket genom att klicka på paketets meny och välja Ändra. Du kan även lägga till nya startpaket genom att välja Lägg till paket. Om du har svårt att hitta ett visst paket kan du använda sökfunktionen i övre högra hörnet där du kan hitta paketet genom att söka efter dess namn.


Anställda som blir inbjudna med ett startpaket har möjligheten att välja mellan de olika produkterna som finns i startpaketet, på så sätt kan du se till att anställda alltid har vad de behöver dagen de börjar hos er.

Användarflöde

När du skickat inbjudan får den anställde ett email som som leder dem till inloggningssidan på Smart Portal. Som ett första steg behöver personen du bjöd in kontrollera eller ändra sin information.

Efter det är det dags att välja enheter från det paket du skapat, här visar vi klart och tydligt om det finns något löneavdrag och de produkter du valt som standard är förvalda.

Som anställd kan du fritt välja mellan de olika alternativen i denna vy och du får automatiskt se om du är inom din budget eller inte.

Efter du har gjort dina val är Smart Portal redo att lägga ordern och du kommer ha hårdvaran innan det startdatum som har blivit valt.