Som administratör har du full överblick över alla anställda när du behöver hitta information om dem. När du går in på anställda så ser du en hel lista med alla anställda. I den kan du lägga till, bjuda in eller söka på anställda. De anställda listas annars alfabetiskt för att det ska vara lätt att snabbt hitta rätt anställd.

Sök på den anställdes namn.