IMEI är en förkortning för International Mobile Equipment Identity (IMEI). Det är ett unikt nummer som alla mobiltelefoner har. Det är inte detsamma som serienumret, med IMEI kan vi hämta ytterligare information, så som din telefons nuvarande värde. Kontrollera att det är just IMEI-numret du anger. Det är 15 siffror långt och du hittar det i telefonens inställningar.

Hitta IMEI på en iPhone Öppna appen Inställningar, välj Allmänt och sedan Om. Scrolla ner en bit för att se IMEI. Mer information finns på den här supportsidan.

Hitta IMEI på en telefon med Android Öppna inställningar-appen, scrolla ner och välj Om telefonen. Scrolla ner ytterligare för att hitta IMEI.

Hitta IMEI på en telefon med Windows Från startskärmen, svajpa från höger till vänster för att öppna startmenyn. Scrolla ner och välj Inställningar. Under System, klicka Om och välj Mer information För att se ditt IMEI-nummer.