För att enklare få en överblick över vilka enheter som finns var i organisationen kan du koppla enheter till anställda i företaget. Exempelvis kan en mobil som bara används av en enskild anställd kopplas till personen i Smart Portal.

Det finns två sätt att nå funktionen för att koppla anställda och enheter. Det ena sättet är att helt enkelt lägga till ny hårdvara genom att klicka på Lägg till hårdvara i översikten, alternativt att gå in i hårdvaruöversikten och klicka på Registrera.

När du lägger till en enhet kan du direkt sätta en ägare av enheten.

Du kan på samma sätt gå in i detaljvyn av en enhet och koppla enheten på samma sätt som ovan.

Det andra sättet att koppla hårdvara och anställd är att gå in i översikten för anställda och hitta den anställde som du önskar koppla en enhet till. Därefter klickar du på Lägg till enhet och följer samma procedur som ovan.