Funktionen att koppla programvara till anställda är inte aktiverad. Informationen uppdateras när funktionen blivit tillgänglig.