För att lägga till en anställd innan den börjar, gå till Anställda > Lägg till anställd och fyll i informationen som anges. Standardalternativet är att en inbjudan via email skickas till den email du angivit när du skapat den anställda. Kryssa i Skicka inte en inbjudan om du inte vill skicka en inbjudan när du lägger till den anställde. Inbjudan kan alltid skickas senare via den anställdes profilsida.