Som administratör kan du välja om dina anställda ska erbjudas enheter genom leasing (månadskostnad) eller som direktköp (engångskostnad). För företaget blir skillnaden att man betalar mer, men man får behålla enheten om man väljer att erbjuda enheterna genom direktköp.

Månadskostnad

En månadskostnad innebär att enheter leasas. Till exempel- en iPhone 11 som leasas i 36 månader för 200 SEK per månad (exempelpris), kommer efter leasingperiodens slut att skickas tillbaka. Företaget kommer därefter inte behöva göra fler inbetalningar.

Du kan läsa mer om leasing i vår artikel om just leasing.

Engångskostnad

Vi köp mot en engångskostnad äger företaget telefonen efter köp och kan behålla eller nyttja den fritt (så länge man vill).