Månadskostnaden per hårdvaruenhet är den kostnad som uppstår vid leasing av en enhet via Smart Portal (leasingavtal orderlagda utanför Smart Portal anges alltså inte i månadskostnaden). När enheter leasas så beräknas ett restvärde som garanteras vid slutet av leasingperioden. Leasingperioden är vanligtvis 24 eller 36 månader.

Priset per månad utgår från värdeminskningen under den period som enheten används. Det innebär att du som kund bara betalar för enheten under den tidsperiod den används. Det betyder också att månadskostnaden är lägre när leasingperioden är längre.

Den totala månadskostnaden för företagets leasade produkter kan du se i översikten. Du kan även på gå in på statistiköversikten för att se den genomsnittliga kostnaden per typ av enhet i företaget.

Exempeluträkning

Vi har bifogat en exempeluträkning nedan så du kan se ungefär hur priser beräknas.