När en anställd slutar kan du som administratör enkelt off-boarda den anställde i Smart Portal. I detaljöversikten för varje enskild anställd kan du välja Avsluta anställning och du leds då in i ett flöde där du ser till att få tillbaka den hårdvara som den anställde har. Här kan du välja vad som ska hända med all hårdvara samt vilken dag som är den sista för den anställde.

Du startar även en off-boarding som hjälper den anställde och dig att göra alla avslutande praktiska uppgifter på ett smidigt sätt.

Om ni redan kommit överens om vad som skall hända med hårdvaran, eller om er kommunikation sker någon annanstans, kan du även kryssa i "Skicka ingen e-post" och då kommer den anställde inte att få någon förfrågan om de vill köpa loss hårdvaran.

Överblick vid avslut av en användare

Vad händer med hårdvaran?

Du kan välja mellan två olika alternativ när en anställd slutar, eftersom det är du som väljer så är det helt upp till er som företag att bestämma vad ni väljer att erbjuda en anställd som valt att sluta.

Alternativ 1: Gör tillgänglig för andra på avslutningsdatumet

Smart Portal tar automatiskt bort enheten från den anställde vid avslutningsdatumet, då enheten ej längre har någon ägare hamnar den under 'Enheter utan ägare' i översikten i Smart Portal.

Alternativ 2: Den anställde köper

Du låter den anställda köpa, här är det upp till er hur ni väljer att lägga upp det för användaren, notera att det kan variera beroende på om leasingkontraktet är avslutat eller ej.

Leasingkontraktet ej avslutat
Om en anställd har leasat hårdvaran den använder och kommer sluta innan kontraktsperioden har gått ut så behöver ni göra ett par val beroende på vad som är bäst för just er. Läs mer om tidiga avslut i vår hjälpsektion.

Avslutat leasingkontrakt
Då man vid leasingkontraktets slut skickar tillbaka hårdvaran till DLL behöver ditt företag i så fall köpa loss hårdvaran från DLL för att sen exempelvis dra av summan från slutlön i det fall den anställde vill köpa loss. Läs mer i vårt avsnitt om leasing/finansiering.