När ditt företag väljer att leasa hårdvara får ni tillgång till fabriksnya produkter som ni kan använda som om det vore era egna under leasingperioden. Värt att tillägga är att produkterna måste vara försäkrade för att det ska vara möjligt att leasa.

Leasing av produkter med restvärde

Leaseade produkter som datorer, surfplattor, mobiltelefoner och viss annan utrustning som klassas som “produktivitetsutrustning” har vid leasingperiodens slut ett restvärde. Dessa produkter ska lämnas tillbaka efter leasingperioden och kommer då antingen till användning hos en ny användare eller i produktion. En annan möjlighet är att ditt företag istället väljer att betala restbeloppet för att behålla produkten vid leasingperiodens slut.

Ditt företag kommer bli kontaktat av DLL vid slutet av leasingperioden, så att ni kan bestämma hur ni vill gå tillväga med de leasade produkterna.

Leasing av andra produkter

Andra produkter, som exempelvis  hörlurar, smarta klockor med mera har däremot  inget restvärde vid leasingperiodens slut. Dessa produkter betalas istället av helt under leasingperioden ska därför inte heller skickas tillbaka när leasingperioden är slut. De tillhör leasingtagaren - det vill säga arbetsgivaren - efteråt om det inte finns någon annan överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställda.

Mer om leasing

Att leasa hårdvara är ett bra sätt att hålla  kostnader nere och samtidigt få tag på de senaste modellerna av till exempel datorer, mobiler och surfplattor. I samband med att du lämnar tillbaka enheterna som företaget har leasat får ditt företag ett erbjudande om nya enheter.

För att kunna leasa hårdvara krävs en kreditcheck, denna utförs i och med att ditt företag lägger ert första köp i Smart Portal.

Kontraktslängd

När du leasar hårdvara genom Smart Portal har du möjlighet att välja olika kontraktslängd. I vanliga fall erbjuds 24 månader eller 36 månader som leasingperiod.

Kostnaden för leasingen kan variera i relation till hur lång leasingperioden är. 36 månader har traditionellt sett en lägre prisnivå medan 24 månader gör byten och uppgraderingar mer flexibelt.


Vid avslutat kontrakt

När kontraktet går ut är det dags att skicka tillbaka enheten till er finansieringspartner.

Förtida avslut

Det är till mångt och mycket upp till ditt företag själv att bestämma upplägget för förtida avslut. Vi har lagt upp ett par exempel på hur man kan gå tillväga i vår guide om att säga upp leasingavtal.