Det är upp till respektive företag att avgöra om de produkter/tjänster som köps kan köpas med löneavdrag och även vilken typ av löneavdrag som ska tillämpas. Smart Portal tillhandahåller underlag till företag om köp deras anställda gjort i verktyget och hur dessa förhåller sig till satta budgetar. Med underlaget kan företagets ekonomiavdelning enklare justera löner på ett smidigt sätt.


Löneavdrag ur ett skatteperspektiv

Förutsättningar

  • En anställd kan i tjänsten välja önskad modell av laptop, mobiltelefon, läsplatta, smart klocka och/eller tillbehör
  • Bolagets policy kan begränsa den anställdes val till vissa angivna modeller och prisklasser
  • Om den anställde erbjuds möjlighet att själv välja en modell som är dyrare än den modell som bolaget angett i tjänsten, ska den tillkommande kostnaden debiteras som löneavdrag

Förmånsbeskattning

Elektronisk utrustning som en anställd erhåller från sin arbetsgivare och som den anställde kan ta med sig hem och använda privat utanför arbetstid utgör som regel en förmån (dvs lön), men är undantaget om:
1. varan/tjänsten är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
2. förmånen är av begränsat värde för den anställde
3. förmånen kan inte utan svårigheter särskiljas från nyttan i anställningen

Den anställdes val i tjänsten

  • Enligt föregående är val av elektronisk utrustning inom de gränser (policy) arbetsgivaren angett oproblematisk, dvs det utgör inte en förmån
  • Om den anställde väljer utrustning som är dyrare (över policybeloppet) uppkommer frågan om det är av väsentlig betydelse. Att arbetsgivaren inte betalar för utrustningen tyder starkt på motsatsen. Om utrustningen inte är av väsentlig betydelse rekommenderas att överskjutande belopp förmånsbeskattas
  • Det står fritt mellan anställde och arbetsgivare att göra ett bruttolöneavdrag för förvärvet men effekten av ett bruttolöneavdrag blir bara den önskade om den förvärvade utrustningen inte förmånsbeskattas. Om förmånsbeskattning sker blir effekten densamma som ett nettolöneavdrag

Exempel

Här har vi samlat ett par exempel på hur ni kan använda er internt av budgetar tillsammans med löneavdrag. Notera dock att det är upp till er att implementera processer som fungerar för just er och att detta just är exempel.

Räkneexempel med policynivå
Exempel på bokföring av avdraget