Smart Portal ger dig möjligheten att utöver hårdvara även hålla koll på den programvara (mjukvara) som används i ditt företag.

Att registrera programvara

Gå till Hantera tillgångar, och klicka på Utrustning i vänstermenyn.

Registrera programvara genom att klicka på "Registrera" i vänstermenyn. Ange sedan följande information:

Namn
Programvarans namn
Kategori
Här kan du välja t ex "Produktivitet"
Serienummer
Om mjukvaran har ett serienummer kan ni ange det här
Inköpsdatum
Datum då ni köpte programvaran
Förnyelsedatum
Datum då avtalet löper ut på programvaran.
Anteckningar Fritext för övriga noteringar som är viktiga att dokumentera (det kan exempelvis vara inköpsställe)

Mjukvara kan tillhöra både anställda och rum, precis som vilken annan utrustning som helst.