För att få en god översikt över vilken hårdvara som finns i företaget kan både anställda och administratörer för företaget registrera enheter i Smart Portal. I det fall en administratör registrerar en enhet så kan den i samma process eller senare tilldelas en anställd eller ett rum.

För att registrera en hårdvaruenhet klickar du på Utrustning > Registrera i vänstermenyn.

Det enda som egentligen behövs för en viss typ av utrustning är ett namn och en kategori. Men ju mer information du lägger till om den desto bättre kommer din portal att bli. Så här ser formuläret ut:

Namn
Enhetens namn. När du börjat skriva i fältet får du hjälp med vanliga enheter. Om du skriver t ex "iphone 12" kommer en lista att visas med olika modeller:

Välj en av dem för att få namn, kategori, och en koppling till det uppskattade värdet. Oroa dig inte om du inte får någon träff på namnet, det är inte alla enheter och saker som finns med i databasen och det går utmärkt att bara skriva in ett namn.

Kategori
Välj den mest tillämpliga kategorin för din enhet.

Tillhör
Välj vem på företaget (eller vilket rum) enheten tillhör. Det går bra att lämna fältet tomt.

Serienummer
Om enheten har ett serienummer anger du det här. Det går bra att lämna fältet tomt.

Inköpsdatum/förnyelsedatum
Om enheten tillhör någon så kanske den skall bytas ut på något speciellt datum. Du kan ange det här.

Anteckningar
Här kan du notera saker som är bra att känna till om enheten (som skick, kostnadsställe, användningsområde etc)