Varje anställd på företag tilldelas en budget i Smart Portal inom ramen för vilken de beställa hårdvara för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (samtliga köp förutsätter attest). Om ett köp av en produkt överstiger den anställdes budget kommer den överskjutande kostnaden att rapporteras till företaget. Företaget kan sedan välja att göra löneavdrag för den överskjutande kostnaden.

Notera att företaget är ansvarigt för samtliga köp i Smart Portal och efter egen bedömning får reglera köp över budget med den anställde genom exempelvis löneavdrag.