Ett utrymme i Smart Portal kan vara vilken typ av fysiskt rum eller förvaringsutrymme som helst. Om exempelvis ett konferensrum ska innehålla utrustning kan den hårdvaran kopplas till det utrymmet i Smart Portal för en tydlig överblick.

Några exempel på användningsområden för funktionen utrymmen kan till exempel vara:

  • Kassaskåp - för att veta vad som finns i skåpet och vilket värde innehållet har
  • Konferensrum - där enheter såsom TV och konferensutrustning lagras
  • Leveranslager - innan enheter delats ut till anställda eller rum kan de sättas i leveranslager för att med säkerhet veta vart de är
  • Andra kontorsrum - om en enhet finns i ett telefonbås, en lobby eller liknande kan enheter även adderas till ett sådant