Serienumret är ett unikt nummer som tillverkaren tilldelar en produkt för att kunna identifiera den enskilda enheten.

Hitta serienumret på en Mac Från Apple-menyn , i hörnet på din skärm, välj Om den här datorn. Ett fönster öppnas där du ser en översikt om din Mac, inklusive dess serienummer. Du hittar mer information hos Apple-supporten.

Hitta serienumret i Windows Öppna kommandotolken på din dator. Det kan du göra genom att skriva “cmd” i sökfältet till höger eller genom att klicka på Windows hemikon. Skriv in följande kommando och tryck på Enter: wmic bios get serialnumber Ditt serienummer visas nu i kommandotolken Du hittar mer information hos Windows support.

Hitta serienumret på Linux För att öppna terminalen, tryck Ctrl+Alt+T i Ubuntu, eller tryck Alt+F2, skriv “gnome-terminal”, och tryck Enter. Skriv sedan följande kommando och tryck Enter: sudo dmidecode -s system-serial-number Ditt serienummer borde visas i terminalen.