Ett utrymme i Smart Portal kan vara vilken typ av fysiskt rum eller förvaringsutrymme som helst. Om det exemplevis finns utrustning i ett konferensrum kan du koppla hårdvaran där till utrymmet i Smart Portal för en tydlig överblick.

Som administratör kan du lägga till utrymmen i Smart Portal genom att gå till översikten för utrymmen och välja "Lägg till utrymme". Därefter fyller du i namnet på det utrymme du vill skapa i Smart Portal och klickar på "Skapa utrymme". När det är gjort kan du uppdatera utrymmet från översikten, koppla hårdvaruenheter till utrymmet och överblicka vad som finns i utrymmet genom detaljvyn.

Spana in videon nedan för att enkelt följa stegen för hur du skapar ett utrymme i Smart Portal.