Ett utrymme i Smart Portal kan vara vilken typ av fysiskt rum eller förvaringsutrymme som helst. Om exempelvis ett konferensrum ska innehålla utrustning kan den hårdvaran kopplas till det utrymmet i Smart Portal för en tydlig överblick.

Som administratör kan du lägga till utrymmen i Smart Portal genom att gå till översikten för utrymmen och välja Lägg till utrymme. Därefter fyller du i namnet på det utrymme du vill skapa i Smart Portal och klickar på Skapa utrymme. När det är gjort kan du uppdatera utrymmet från översikten, koppla hårdvaruenheter till utrymmet och överblicka vad som finns i utrymmet genom detaljvyn.