Administratörer kan skicka en ny inbjudan till den anställde om personen inte fick någon första gången den skickades ut. Det görs genom att gå in på Kontoinställningar under Inbjudningar, därefter letar du reda på den anställde som ska få en ny inbjudan. Genom att klicka på Skicka inbjudan igen så skickas en ny inbjudan ut till den anställde.

Om den anställde inte syns i listan så har ingen första inbjudan gått ut. Klicka då på Ny inbjudan.