När en nyanställd börjar kan du välja att skicka ut ett startpaket till personen. Den anställde får då välja utrustning innan första dagen på jobbet.

När du skapar en ny anställd i Smart Portal görs det genom Anställda och Lägg till anställd. I fjärde steget kan du skräddarsy ett paket för den anställde eller välja ett färdigt paket som du skapat tidigare. När inbjudan sedan skickas kommer en inbjudan att välja produkter inom paketet skickas med.