Smart Portal är verktyget som automatiserar inköp och hantering av hårdvara och mjukvara för företag. Du kan enkelt komma igång med Smart Portal genom att läsa igenom vår "Kom igång guide" där vi behandlar följande områden:

Registrering av hårdvara
För att få en god översikt över vilken hårdvara som finns i företaget kan du som administratör eller anställd i företaget registrera enheter i Smart Portal.

Hantera din hårdvara
En överblick över hur du kan hantera företagets hårdvara via Smart Portal på bästa sätt.

Budgetar
En budgetpolicy, är ett antal budgetar knutna till olika kategorier, till exempel "Telefoner". Dessa används för att bestämma hur mycket en enhet får kosta för en anställd i företaget.

Startpaket
En genomgång av startpaket, vad de används till och hur du kan hantera och skapa dem.

Inbyten
En genomgång av hur du via inbytestjänsten kan bli av med gammal hårdvara och samtidigt få betalt för den.

Löneavdrag
Hur fungerar löneavdrag för företaget och för den anställde vid köp över budget i Smart Portal?

Nedan hittar du en film som ger ytterligare information om Smart Portal och dess funktionalitet.