Som administratör behöver du sätta en förvald policy (standardpolicy). Genom att sätta en standardpolicy säkerställer du att alla nya anställda har en budget att förhålla sig till.

En budget behövs för att anställda i företaget ska kunna beställa produkter från butiken. Administratörer kan däremot beställa via butiken oavsett om det finns en policy eller ej.  

Det innebär inte att alla som börjar på företaget får denna policy – du kan som vanligt koppla andra policies till anställda när de börjar.