Tilldela existerande hårdvara till anställd

All hårdvara behöver inte direkt kopplas till en anställd. Som administratör kan du istället i efterhand gå in och koppla enheter till anställda.

För att koppla en enhet till en anställd går du in på hårdvaruvyn och letar upp den enhet du vill tilldela. Klicka på enheten och välj ändra. I detaljvyn för produkten kan du ändra enhetens tillhörighet till den anställde som har eller ska få enheten.  

Byt ägare av hårdvara

Att byta ägare på hårdvara är enkelt. Som administratör går du då in i Hårdvaruvyn och väljer ändra. I detaljvyn över enheten kan du välja att ändra tillhörighet under tillhör. När du valt den nya ägaren av enheten behöver du klicka på uppdatera hårdvara för att spara dina ändringar.

Ta bort hårdvara

Ibland behöver hårdvara tas bort, som administratör kan du ta bort hårdvara i några enkla steg. Gå in i hårdvaruvyn och leta fram den enhet du vill ta bort. Klicka sedan på enhetens meny och välj Ta bort hårdvara. När enheten är borttagen syns den inte längre för dig eller någon annan användare i systemet.