Asset Management

Lär dig hur du hanterar Asset Management i Smart Portal- exempelvis hur du registrerar hårdvara, använder funktionen utrymmen eller kopplar enheter till anställda.

Om registrering av hårdvara

För att få en god översikt över vilken hårdvara som finns i företaget kan du som administratör för företaget registrera enheter i Smart Portal.

Om registrering av programvara

Smart Portal ger dig möjligheten att utöver hårdvara även hålla koll på den programvara (mjukvara) som används i ditt företag. Här kan du läsa hur du registrerar programvara.

Lägg till hårdvara i ett utrymme

Lär dig hur du kan koppla din hårdvara till ett utrymme- som till exempel en skärm i ett mötesrum- för att få bättre koll på företagets hårdvara.

Skapa ett utrymme

Skapa utrymmen att koppla er hårdvara till så ni kan hålla koll på vad som används i era olika konferensrum exempelvis.

Registrera utrustning på anställda

För att enklare få en överblick över vilken utrustning som finns var i organisationen kan du registrera utrustning på anställda i företaget. Se videon eller läs artikeln för att se hur du enkelt registrerar utrustningen.

Om månadskostnad

Få en överblick över månadskostnader, hur de relaterar till leasing samt vad skillnaden är mellan olika olika leasingperioder.

Värdering av enheter

När du lägger till en enhet i Smart Portal beräknas ett värde för vad enheten skulle kunna bytas in för idag. Värdet kan användas i för att estimera inventarievärdet av sina digitala tillgångar.

Enheter som inte tilldelats

Få en överblick över vart du hittar enheter som ej har tilldelats en anställd eller ett utrymme.