Hårdvara

Hantera din hårdvara

En överblick över hur du kan hantera företagets hårdvara via Smart Portal på bästa sätt.

Om registrering av hårdvara

För att få en god översikt över vilken hårdvara som finns i företaget kan du som administratör för företaget registrera enheter i Smart Portal.

Om leasing

I denna artikel får du veta hur leasing går till och vad som gäller när det kommer till restvärde vid leasingperiodens slut.

Finansiering av hårdvara

En genomgång av hur finansiering av hårdvara fungerar och hur det förhåller sig mot ett vanligt köp.
Du är nu medlem i Smart Portal.
Klart! Du är nu medlem och har access till allt.