Hårdvara

Om registrering av hårdvara

För att få en god översikt över vilken hårdvara som finns i företaget kan du som administratör för företaget registrera enheter i Smart Portal.

Om leasing

I denna artikel får du veta hur leasing går till och vad som gäller när det kommer till restvärde vid leasingperiodens slut.