Butiken

Information kring den inbyggda butiken med artiklar kring köp av ny hårdvara, information angående inbyte av hårdvara samt en genomgång av finansieringsmöjligheter.

Om inbyten

En genomgång av hur du via inbytestjänsten kan bli av med gammal hårdvara och tjäna pengar på den.

Om beställningar i butiken

Vi går igenom vad som egentligen händer när en anställd lägger en beställning i Smart Portal och tittar på de olika mekanismerna som finns för att det ska vara tryggt både för administratörer och beställare.

Att köpa paket

Paket är en attraktiv lösning för att när du exempelvis

Orderförfrågningar

När en anställd lägger en order via butiken behöver du

Finansiering av hårdvara

En genomgång av hur finansiering av hårdvara fungerar och hur det förhåller sig mot ett vanligt köp.

Beställ ny hårdvara åt en anställd

Anställda kan få nya enheter på flera sätt. Vanligtvis kan anställda själva välja enheter utifrån företagets policy och budget när de börjar. Som chef eller ledare kan du beställa direkt från butiken till dina anställda om de är i behov av nya enheter.
Du är nu medlem i Smart Portal.
Klart! Du är nu medlem och har access till allt.