Personlig budget & Startpaket

Lär dig vad det innebär att ha en personlig budget i Smart Portal och vad ett startpaket är.

Om budgetar

En budgetpolicy, är ett antal budgetar knutna till olika kategorier, till exempel "Telefoner". Dessa används för att bestämma hur mycket en enhet får kosta för en anställd i företaget.

Om månadsbetalningar

Få en överblick över det månatliga löneavdraget per anställd eller för hela företaget. Denna artikel beskriver vart i Smart Portal du hittar funktionen och hur du använder den.

Om engångskostnader

Om anställda väljer produkter som överstiger deras satta budget, kan de välja att betala det överstigande beloppet med ett engångsavdrag på sin lön. I denna artikel förklarar vi hur det går till.
Du är nu medlem i Smart Portal.
Klart! Du är nu medlem och har access till allt.