Vi vill göra priser så tydliga som möjligt, en stor del i det jobbet är att säkerställa att ni får all information kring fraktkostnader så tidigt som möjligt i beställningsprocessen.