Varje gång ditt företag får inkommande produktförfrågningar från anställda måste de godkännas av en attesteringsansvarig innan beställningarna går igenom. Ansvarig attesterare får både notis om produktförfrågan via e-post och kan se förfrågan genom att klicka på profilen på den person som har lagt förfrågan.

Det är endast Företagsägare som kan delegera någon till att vara attesteringsansvarig. Funktionen kan ställas in på både Anställda, Platser och Företaget. För att ställa in denna funktion för respektive område måste du som Företagsägare göra följande:

  • För Anställd: Gå till rubriken “Hantera tillgångar” i navigeringsmenyn och klicka därefter på “Anställda". Välj den anställde du vill göra till attesteringsansvarig från listan och klicka sedan på information. Härifrån kan du göra ändringarna.
  • För Plats: Gå till "Kontoinställningar” som du hittar genom att klicka på din profil i det högra hörnet. Klicka därefter på “Platser”. Härifrån kan du ändra attesteringsinställningarna.

-

  • För Företaget: Gå till “Kontoinställningar” genom att klicka på din profil i det övre högra hörnet. Gå därefter till  “Företagsinformation” där du kan ändra attesteringsinställningarna.

De inkommande produktförfrågningarna hanteras på den första nivån med angiven attesteringsansvarig, och prioriteras på följande sätt:

1. Anställd

2. Platsen personen tillhör

3. Företaget

4. I det fall det inte finns någon registrerad attesteringsansvarig på varken Anställd, Plats eller Företaget så hanteras attesteringen av alla Företagsägare och Inköpschefer

Värt att ha i åtanke är att funktionen inkluderar filtering som gör att Företagsägare och Inköpschef inte ser produktförfrågningar som de inte är attesteringsansvariga för. Däremot kan både Företagsägare och Inköpschefer se en anställds förfrågningar på personen i frågas profilsida.