När ditt företag väljer att leasa hårdvara får ni tillgång till fabriksnya produkter som ni kan använda som om det vore era egna under leasingperioden. Värt att tillägga är att produkterna måste vara försäkrade för att det ska vara möjligt att leasa.

Leasing av produkter med restvärde

Leaseade produkter som datorer, surfplattor, mobiltelefoner och viss annan utrustning som klassas som “produktivitetsutrustning” har vid leasingperiodens slut ett restvärde. Dessa produkter ska lämnas tillbaka efter leasingperioden och kommer då antingen till användning hos en ny användare eller i produktion. En annan möjlighet är att ditt företag istället väljer att betala restbeloppet för att behålla produkten vid leasingperiodens slut.

Ditt företag kommer bli kontaktat av DLL vid slutet av leasingperioden, så att ni kan bestämma hur ni vill gå tillväga med de leasade produkterna.

Leasing av andra produkter

Andra produkter, som exempelvis  hörlurar, smarta klockor med mera har däremot  inget restvärde vid leasingperiodens slut. Dessa produkter betalas istället av helt under leasingperioden ska därför inte heller skickas tillbaka när leasingperioden är slut. De tillhör leasingtagaren - det vill säga arbetsgivaren - efteråt om det inte finns någon annan överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställda.