Bättre attesteringsflöden: det skall vara möjligt för t ex lokala kontorsrepresentanter att enbart attestera köp som gäller deras egna anställda, eller att ha en controller som godkänner alla ordrar.