Din hårdvarupolicy anger hur mycket du får köpa för och under vilken tidsperiod du får nyttja hårdvaran innan du kan köpa ny inom specifika kategorier (e.g. mobiltelefoner). I det fall du vill köpa en ny mobiltelefon innan policy-perioden är slut finns det ett par saker att ta hänsyn till.

Företaget IT-policy avgör om du kan byta eller inte

För att kunna uppgradera en hårdvara i förtid eller byta enhet i förtid krävs det först och främst att ert företags IT-policy stödjer detta. Förutsatt att så är fallet kommer den nya enheten du köper att belasta din policy (och eventuellt överskjutande belopp rapporteras för löneavdrag till din arbetsgivare, läs mer om detta här). Under resterande policy-period för din befintliga enhet så kommer även denna att belasta din policy vilket medför att du under en period kommer att ha "dubbel kostnad" som belastar din policy (dels din befintliga enhet och dels din nya).  

Vid leasing av befintlig hårdvara krävs ett förtida avslut

Om din befintliga enhet är leasad så krävs det att leasingavtalet antingen sägs upp (läs mer i vår guide: säga upp leasingavtal) eller att enheten tilldelas till en annan anställd. Detta är dock något som din arbetsgivare hanterar.